Biuro Rachunkowe Sosnowiec - Śląsk - Katowice - HERA Sp. z o.o.
Usługi
DORADCA PODATKOWY 2 (210) | 05-02-2020
BUBLE i HITY podatkowe roku 2019
DORADCA PODATKOWY 1 (209) | 10-01-2020
Korzystamy z wykazu podatników VAT

Nadzór nad księgami rachunkowymi

Nasze obowiązki wykonujemy z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Misja naszej firmy zawiera się w odpowiedzialności, rzetelności oraz bezwzględnym przestrzeganiu terminów. Nasi Klienci we współpracy z Herą podkreślają przede wszystkim wspólnie wypracowane zaufanie.

Oferujemy:

 • kontrolę prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem ich zgodności z przyjętą polityką rachunkowości,
 • weryfikację Zakładowego Planu Kont,
 • weryfikację Planu Amortyzacji,
 • kontrolę dokumentacji księgowej pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kontrolę prawidłowości dekretacji,
 • okresową kontrolę prawidłowości sporządzania zeznań, deklaracji i informacji podatkowych oraz informacji bilansowych i statystycznych,
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie nadzorowanych ksiąg,
 • nadzór merytoryczny nad opracowywanymi projektami umów i innych opracowań,
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla potrzeb połączenia, podziału, postawienia w stan upadłości oraz likwidacji firm,
 • otwarcie ksiąg zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • założenie ksiąg rachunkowych w programie księgowym,
 • szkolenie personelu Działów Finansowo-Księgowych,
 • udział w ewentualnych postępowaniach podatkowych lub skarbowych, doradztwo podatkowe.

Gwarantujemy Państwu udział w postępowaniach podatkowych i skarbowych, toczących się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, za okres trwania umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz bezpośredni kontakt z organami podatkowymi powiązany z przygotowaniem odpowiednich pism wyjaśniających.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies oraz akceptujesz Politykę prywatności obowiązującą na tej stronie.