Biuro Rachunkowe Sosnowiec - Śląsk - Katowice - HERA Sp. z o.o.
RODO
  • Rodo
DORADCA PODATKOWY 2 (210) | 05-02-2020
BUBLE i HITY podatkowe roku 2019
DORADCA PODATKOWY 1 (209) | 10-01-2020
Korzystamy z wykazu podatników VAT

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Doradztwa i Usług  Hera Sp. z o.o. 41-206 Sosnowiec, ul. Żytnia 13, Regon 008174343. Można się z nim kontaktować listownie, mailowo: hera@biurohera.pl

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu, zawarcia umowy, dostawy realizacji usług oraz w celach marketingowych

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do mementu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może utrudnić nam kontakt lub uniemożliwić zawarcie lub poprawną realizację usługi.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies oraz akceptujesz Politykę prywatności obowiązującą na tej stronie.